Kurumsal Mimariye Giriş (EA101)

Master the Art of Enterprise Architecture with the Game of Tetris ...

Uzun zamandır üzerinde çalışmak istediğim ve tam anlamıyla Kurumsal Mimar olarak çalıştığım bu dönemde Kurumsal Mimari ile ilgili bir yazı dizisi paylaşmayı planlıyorum.

Bu yazı dizisiyle sıfırdan başlayarak Kurumsal Mimarinin oluşumu ve olgunlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması gibi uçtan uca bilgiler vermeyi planlıyorum. Yazının özellikle Türkçe, yalın ve anlaşılır bir dilde olmasını sağlamaya çalışacağım.

 

 • Kurumsal Mimari ne demektir ve ne olmalıdır?
 • Nasıl başlarız?
 • Karşılaşacağımız zorluklar nelerdir?
 • Mimari Modelleme nasıl yapılır? Archimate ile modelleme.
 • Kurumsal Mimar duruşu
 • Kurumsal Mimari Bilgi Kütüphanesi Dokümanları

 

1.Kurumsal Mimari nedir ve ne olmalıdır?

Kurumsal Mimariye başlamadan önce mutlaka bir tanım yapılması gerekiyor.

 

Kurumsal Mimari framework temelleri üzerine kurulabilir.

Bunlar;

 • The Open Group Architectural Framework
 • The Zachman Framework
 • Federal Enterprise Architectural Framework
 • Gartner
 • The US Department of Defense Architecture Framework
 • SAP Enterprise Architecture Framework
 • OBASHI Business & IT Methodology and Framework

 

Tüm frameworklerin Kurumsal Mimari ile ilgili tanımları farklı olsa da bütün tanımlar aynı kapıya çıkıyor.

 

Kurumsal Mimariyi tanımlayacak olursak; kurumun stratejilerinin başarıyla gerçekleştirilmesi için kurum hedef ve stratejileri ile BT altyapı uyumluluğunu yönetir ve geliştirir. Kurumsal Mimari, bu uyumu dijital dönüşümlerle ve BT altyapı gelişimini sağlayarak destekler.

 

Kelime kelime Kurumsal Mimarinin üzerinden geçmek istiyorum.

Kurum; fonksiyonel birimlerin toplandığı belli bir amaca hizmet eden teşkilat diyebiliriz. Buradan anlaşıldığı gibi yapılacak Kurumsal Mimari çalışmasının en başına kurumu koyuyoruz. Yapılacak Kurumsal Mimari çalışması bireysel bir çalışma olmayacak yani bir mimarın kendi amacına değil, kuruma hizmet edecek bir çalışma olması gerekiyor.

 

Kurumun amacına ulaşmak için stratejiler belirlenir. Bu stratejilere bağlı kalarak mimari çalışmaları yapılması gerekiyor. Verimliliği arttırmak amaçlı Kurumsal Mimari çalışması yapılmalı.

Verimlilik, en az girdiyle en fazla çıktı elde etmektir. Verimliliğe Kurumsal Mimar olarak her açıdan bakmak gerekiyor.  Çalışan performansı, çalışan bağlılığı, teknoloji performansı, teknoloji yatırımı, uygulama, veri performansı gibi kurumun tüm girdilerini ve çıktılarını yönetebilecek kıvamda olması sağlanmalıdır.

Yukarıda yaptığım tanıma göre kurumunuz için en doğru tanımı kurum özelinde sizin oluşturmanız en doğrusu olacaktır. Sizin tanımınız Kurumsal Mimari biriminin stratejik hedefi olacaktır.

 

2.Nasıl başlarız?

Tanımdan da anlaşılabileceği üzere öncelikle Kurumsal Mimari stratejisinin belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca Kurumsal Mimariye başlarken karşılaşılacak sıkıntılar ve bu sıkıntılar ile başa çıkma yolları nelerdir? Kurumun teknolojik yapılanmasına uygun bir çalışma olacak mı? Sorularına yanıtlar oluşturarak başlanmalı.

Stratejinin belirlenmesi ile birlikte Kurumsal Mimari prensip ve standartlarının oluşturularak bunları doküman haline getirmek gerekiyor.

Kurum her şeyin başında geliyor.

 

Kurumsal Mimari olgusunun kurum tarafından anlaşılması, Kurumsal Mimarinin şirkete katacağı faydalar, iş birimlerine ve çalışanlara katacağı faydalar, ulaşılmak istenen noktalar ve yapacağınız çalışmalarda destek almak için mutlaka tüm kuruma yaptığınız çalışmaları şirket içerinde yayınlayın.

 

Kurumsal Mimari çalışması;

 • Hedef
 • Prensipler
 • Standartlar
 • Öncelikler
 • Gizliliklerin belirlenmesi
 • Kurumsal Mimari yol haritası
 • Kurumsal Mimarların görev tanımlarının oluşturulması ile başlar.

İleride yazdığım yazılarla bu konuların detaylarına gireceğim.

 

Kurumsal Mimari çalışmalarına yukarıda yazdıklarıma ek olarak yapılacak en önemli çalışma envanterlerin oluşturulması. Envanter listeniz olmadan Kurumsal Mimari modellemesi yapmanız oldukça zor.

 

 • Sunucu envanteri
 • Uygulama envanteri
 • Job envanteri
 • Network envanteri
 • Lisans envanteri

 

Kurumunuzun yeteneğine göre envanter listenizi çoğaltabilirsiniz.

 

Nasıl başlarız yazımın devamında görüşmek üzere.

 

Bir yorum bırakın